Over Sami Zemni

Sami Zemni is een Belgisch-Tunesische politicoloog. Hij is professor in de politieke en sociale wetenschappen aan Universiteit Gent en verbonden aan de vakgroep Conflict- en Ontwikkelingsstudies, waar hij de Middle East and North Africa Research Group leidt. Zemni liet in de media geregeld zijn licht schijnen over de Arabische Lente en het islamdebat in Europa, waar hij ook verschillende boeken over schreef. Volgens Knack behoort Sami Zemni tot de vijfentwinting invloedrijkste allochtonen van België. In 2021 bracht hij bovendien 'Vrijheid, gelijkheid, solidariteit' uit.

Recentste boek

Vrijheid, gelijkheid, solidariteit

Sinds de Verlichting streeft de mens steeds sterker naar emancipatie. Die emancipatiestrijd was én is een proces vol spanningen en klassenconflicten: waar de ene groep verandering eist, pleiten anderen voor behoud. Daarom is de geschiedenis van de emancipatie onlosmakelijk verbonden met machtsstrijd en ideologische geschillen. Eindigt dat streven naar meer vrijheid ook met gelijkheid in de werkelijkheid? En zo ja, hoe moet die gelijkheid dan tot stand komen? Dit boek laat de lezer op kritische wijze kennismaken met de ideeën waarop onze politieke moderniteit stoelt – vrijheid, gelijkheid en solidariteit – en licht toe hoe verschillende ideologieën vorm gaven aan die ideeën. Daarvoor neemt de auteur ons mee op een fascinerende tijdreis die begint met de ontrafeling van de middeleeuwse orde en ons langs de Verlichting, de moderniteit en de wereldoorlogen weer naar het heden brengt. Onderweg ontdekken we de geschiedenis van alle belangrijke ideologieën, van (neo)conservatisme tot anarchisme, van nazisme tot feminisme. Telkens stellen we ons de vraag welke visies op vrijheid, gelijkheid en solidariteit er binnen en tussen die ideologieën voorkomen. Daarbij komen ook relevante hedendaagse onderwerpen zoals alt-right, ecologie en multiculturalisme aan bod. Dat alles maakt Vrijheid, gelijkheid, solidariteit een razend actueel boek – ideologieën zijn immers terug van nooit weggeweest.
Koop het boek
shopping_cart

Evenementen met Sami Zemni

Sami Zemni vertelt over 'Vrijheid, gelijkheid, solidariteit'

6/11/2021

14:30

Een interview met Sami Zemni, professor in de politieke en sociale wetenschappen, over hoe ideologieën vormgaven aan onze politieke moderniteit.

Bekijk details